Prenatale steunpunten

test search description

Prenatale steunpunten

Voor wie de stap naar medische opvolging van de zwangerschap moeilijk is, bieden we een laagdrempelig onthaal aan. Ons gratis aanbod tijdens de zwangerschap bestaat uit consulten in een prenataal steunpunt. Tijdens een eerste contact bekijken we samen aan welke noden het aanbod kan tegemoet komen.

In een prenataal steunpunt word je onthaald door vrijwilligers. Daarna word je begeleid door een verpleegkundige en/of een arts. Je kan ook een beroep doen op een gezinsondersteuner, die extra kan ondersteunen in moeilijke leefsituaties.

Het aanbod ziet er voor elke zwangere anders uit, volgens je eigen behoefte. Voor (aanvullende) medische begeleiding (bv. echo’s en bevalling)verwijzen we door naar een ziekenhuis of huisarts.


Plaats

Adres
Telefoon

Antwerpen

Pothoekstraat 112

03/236 38 36

Gent

Bevrijdingslaan 88

09/217 02 98