Brussel

test search description

Inloopteam Brussel

Onze medewerksters luisteren naar je verhaal en zoeken samen met jou en je partner naar wat jouw gezin kan verder helpen. Onze locatie

Voor vragen of info kan je contact opnemen met
Fatima Benamar:
fatima.benamar@wiegwijs.be
0487/212246

Lies Tousseyn :
lies.tousseyn@wiegwijs.be
0486/351656

Khadija Ait Saaoud :
khadijaaitsaaoud@wiegwijs.be
0478/91880

Onthaal

In het onthaal kan je vrijblijvend terecht met al je zorgen en vragen over de opvoeding van jouw kinderen. We luisteren naar je verhaal en zoeken samen met jou naar een antwoord op je vragen.

Voor alle vragen een luisterend oor/ Tous les parents sont bienvenus avec leurs questions/ Every parent is welcome with all their question

Maandag/Lundi/Monday 10:00 – 12:00
Dinsdag/Mardi/Tuesday 13:30 – 16:00
Donderdag/Jeudi/Thursday 10:00-12:00

Tijdens de schoolvakanties enkel op afspraak/
Pendant les vacanes scolaires sur rendez-vous/
During the schoolholidays by appointment

Groepsgerichte activiteiten

Naaiatelier

De mama’s leren tijdens deze sessies hoe ze een naaimachine moeten hanteren. Er worden technieken aangeleerd hoe ze eigen kleding kunnen herstellen, hoe ze een deken kunnen maken voor hun kinderen, ideetjes hoe ze op een duurzame manier eigen stoffelijk materiaal kunnen hergebruiken. 

Basisnaai- en retouchetechnieken/ Astuces de couture de base et de retouches/ Sewing techniques and retouching techniques

De eerste 3 vrijdagen van de maand/ Les trois premiers vendredis du mois/ The first three fridays of the month 09:30 – 11:30

Niet tijdens de schoolvakanties/ Pas pendant les vacances/ not during the schoolholidays

Praatgroep Nederlands

Ouders oefenen de Nederlandse taal, terwijl er opvoedkundige thema’s aan bod komen. Deze groepswerking wordt gerealiseerd in samenwerking met ‘Brusseleer’. Bovendien wordt er opvang voorzien voor de kinderen.

Elke donderdag/Chaque jeudi/Every thursday 10:00-12:00 

Niet tijdens de schoolvakanties/ Pas pendant les vacances/ Not during the schoolholidays

Moedergroep

De moedergroep is een 2-maandelijkse groep waar je kan samenkomen met andere mama’s, een moment om te ontspannen, om creatief bezig te zijn, een workshop te volgen, maar ook een moment om ervaringen te delen en om je Nederlands te oefenen… Bovendien wordt er opvang voorzien voor de kinderen.

Uitwisselen van ervaring en kennis rond een thema/ Echange des expériences et des idées autour un thème/ Exchanging experiences and ideas around a theme

Elke 1e en 3e dinsdag van de maand, behalve op 3 mei 2022/ Chaque 1e et 3e mardi du mois, sauf le 3 de mai 2022/ Every 1st and 3th tuesday of the month, except the 3th of may 2022
13:00-15:00

Niet tijdens de schoolvakanties/ Pas pendant les vacances/ Not during the schoolholidays 

Kookgroep

Tijdens deze kooksessie wordt de nadruk gelegd op gezonde en gevarieerde voeding die betaalbaar is voor alle gezinnen. De gezinnen hebben inspraak over de keuze van het recept. Dit zijn vaak specialiteiten uit de wereldkeuken. Bovendien wordt er opvang voorzien voor de kinderen.  

Heerlijk, gezond, low budget en kindvriendelijk kokkerellen/ Des repas délicieux, sains, facils et pas chers/ Delicious, healthy, low budget and child friendly cooking

Elke laatste vrijdag van de maand/Chaque dernier vendredi du mois/ Every last friday of the month 09:30- 13:30

Niet tijdens de schoolvakanties/ Pas pendant les vacances/ not during the schoolholidays

Speelhoek

Het inloopteam organiseert wekelijks ontmoetingsplaatsen waar je samen met je kind kan spelen, samen mooie ervaringen kan delen. Je kind kan er spelen met leeftijdsgenootjes en wennen aan nieuwe situaties. Dat maakt de overgang naar de kleuterschool gemakkelijker. Als ouder zie je jouw kind bezig en kan je praten met andere ouders. Alle kinderen (0 tot 3 jaar) zijn welkom samen met hun ouder(s) of andere vertrouwde persoon (oma, opa, vaste oppas, pleegouder).

Speel samen en ontdek/ Joue ensemble et découvre/ Play together and discover

Maandag/Lundi/Monday 10:00- 12:00

Niet tijdens de schoolvakanties/ Pas pendant les vacances/ not during the schoolholidays

Kanga en Roe

Activiteiten die de speelse interactie tussen ouder en kind (tot schoolgaande leeftijd) stimuleren/ Des activités qui stimulent l’intéraction ludique entre enfant (jusqu’à l’ âge scolaire) et parent/ Activities to stimulate the playful interaction between child (until school age) and parent

Elke 2e en 4e dinsdag van de maand/ Chaque 2e et 4e mardi du mois/ Every 2nd and 4th tuesday of the month 10:00-12:00

Niet tijdens de schoolvakanties/ Pas pendant les vacances/ Not during the schoolholidays

Andere activiteiten

Kinderopvang

Tijdens de groepen worden de kindjes opgevangen in de kinderopvang door de vrijwilligsters. De kinderen ontwikkelen hun sociale, motorische en cognitieve vaardigheden. De kinderbegeleiders organiseren activiteiten tijdens de opvang zodat de kindjes hieraan kunnen deelnemen.  

Feestjes

Elke jaar wordt er een Nieuwjaarsfeestje voor de gezinnen georganiseerd met hapjes en drankjes. De gezinnen brengen zelf ook iets mee als ze dit wensen. Op het einde van het schooljaar wordt er ook een afsluitfeestje gehouden met een presentatie van alle leuke activiteiten die door zijn gegaan tijdens het jaar. Hier wordt er met alle gezinnen gefeest met een hapje en drankje. Dit zorgt voor een gezellig samenzijn. 

Gezinsuitstappen

Tijdens het jaar worden er uitstappen georganiseerd met de gezinnen. Dit gebeurt vooral tijdens de schoolvakanties zodat ook de schoolgaande kinderen tot 6 jaar hieraan kunnen deelnemen. De uitstappen zijn heel uiteenlopend: dit gaat van educatieve uitstappen naar meer ontspannende activiteiten. De bedoeling is om de leefwereld van de ouders en de kinderen te verruimen. Met laagdrempelige activiteiten waar ze van kunnen genieten en ontplooien op vlak van ouder-kindrelatie. 

Individuele ondersteuning

Soms vind je als ouder niet direct aansluiting bij bepaalde dienst- of hulpverlening. Heb je een vertrouwensrelatie met een van onze medewerkers, dan kunnen zij je in deze omstandigheden individuele ondersteuning bieden. Zij zullen samen met jou kijken naar de redenen waarom je geen aansluiting vindt en naar mogelijke oplossingen met jou en/of met de betreffende dienst of organisatie zoeken.  

Netwerking

Inloopteam – Zîta heeft een samenwerkingsverband met het Huis van het Kind – Ket in Brussel. Het Inloopteam werkt samen met meerdere organisaties/instanties zowel op vlak van toeleiding, expertise als ondersteuning van de gezinnen. 

Locatie
Inloopteam Zita
Overvloedstraat 25
1210 Sint-Joost-ten-Node

Contact
Tel. 02 507 97 91
inloopteam.zita@wiegwijs.be