Brussel

test search description

Inloopteam Brussel

Onze medewerksters luisteren naar je verhaal en zoeken samen met jou en je partner naar wat jouw gezin kan verder helpen. Onze locatie

Onthaal

In het onthaal kan je vrijblijvend terecht met al je zorgen en vragen over de opvoeding van jouw kinderen. We luisteren naar je verhaal en zoeken samen met jou naar een antwoord op je vragen.

Elke maandag van 13u30 tot 15u30 en donderdag van 10u tot 12u.

Groepsgerichte activiteiten

Ontbijtgroep

Elke maandag van 9u tot 11u.

Elke ouder brengt iets lekkers mee om samen te ontbijten. Tegelijkertijd wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om elkaar te ontmoeten, netwerk tussen ouders uit te bouwen en ervaringen omtrent opvoeding uit te wisselen. Dit gebeurt onder begeleiding van de medewerkers van het Inloopteam-Zîta. 

Naaigroep

Elke dinsdag tussen 9u30 en 12u.

De mama’s leren tijdens deze sessies hoe ze een naaimachine moeten hanteren. Er worden technieken aangeleerd hoe ze eigen kleding kunnen herstellen, hoe ze een deken kunnen maken voor hun kinderen, ideetjes hoe ze op een duurzame manier eigen stoffelijk materiaal kunnen hergebruiken. 

Praatgroep Nederlands

Elke donderdag van 9u30 tot 11u30.

Ouders oefenen de Nederlandse taal, terwijl er opvoedkundige thema’s aan bod komen. Deze groepswerking wordt gerealiseerd in samenwerking met ‘Brusseleer’. 

Kookgroep

De laatste vrijdag van de maand tussen 9u30 en 13u.

Tijdens deze kooksessie wordt de nadruk gelegd op gezonde en gevarieerde voeding die betaalbaar is voor alle gezinnen. De gezinnen hebben inspraak over de keuze van het recept. Dit zijn vaak specialiteiten uit de wereldkeuken.  

Andere activiteiten

Kinderopvang

Tijdens de groepen worden de kindjes opgevangen in de kinderopvang door de vrijwilligsters. De kinderen ontwikkelen hun sociale, motorische en cognitieve vaardigheden. De kinderbegeleiders organiseren activiteiten tijdens de opvang zodat de kindjes hieraan kunnen deelnemen.  

Feestjes

Elke jaar wordt er een Nieuwjaarsfeestje voor de gezinnen georganiseerd met hapjes en drankjes. De gezinnen brengen zelf ook iets mee als ze dit wensen. Op het einde van het schooljaar wordt er ook een afsluitfeestje gehouden met een presentatie van alle leuke activiteiten die door zijn gegaan tijdens het jaar. Hier wordt er met alle gezinnen gefeest met een hapje en drankje. Dit zorgt voor een gezellig samenzijn. 

Gezinsuitstappen

Tijdens het jaar worden er uitstappen georganiseerd met de gezinnen. Dit gebeurt vooral tijdens de schoolvakanties zodat ook de schoolgaande kinderen tot 6 jaar hieraan kunnen deelnemen. De uitstappen zijn heel uiteenlopend: dit gaat van educatieve uitstappen naar meer ontspannende activiteiten. De bedoeling is om de leefwereld van de ouders en de kinderen te verruimen. Met laagdrempelige activiteiten waar ze van kunnen genieten en ontplooien op vlak van ouder-kindrelatie. 

Individuele ondersteuning

Soms vind je als ouder niet direct aansluiting bij bepaalde dienst- of hulpverlening. Heb je een vertrouwensrelatie met een van onze medewerkers, dan kunnen zij je in deze omstandigheden individuele ondersteuning bieden. Zij zullen samen met jou kijken naar de redenen waarom je geen aansluiting vindt en naar mogelijke oplossingen met jou en/of met de betreffende dienst of organisatie zoeken.  

Netwerking

Inloopteam – Zîta heeft een samenwerkingsverband met het Huis van het Kind – Ket in Brussel. Het Inloopteam werkt samen met meerdere organisaties/instanties zowel op vlak van toeleiding, expertise als ondersteuning van de gezinnen. 

Locatie
Dansaertstraat 94-96
1000 Brussel

Contact
Tel. 02 507 97 91
inloopteam.zitadansaert@kindenpreventie.be