Kind en Gezin

test search description

Samenwerking met Kind en Gezin

Als organisator van consultatiebureaus voor het jonge kind, prenatale steunpunten en inloopteams in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gaat Wiegwijs vzw een specifieke samenwerking aan met Kind en Gezin.

Deze samenwerking situeert zich op bovenlokaal vlak en op lokaal niveau.

Bovenlokale samenwerking

Kind en Gezin:

  • stelt als IVA de normen op waaraan de preventiediensten (consultatiebureaus, de prenatale steunpunten en de inloopteams) moeten voldoen
  • bepaalt het inhoudelijke zorgprogramma
  • erkent en subsidieert de preventiediensten als aan de kwaliteitsnormen wordt voldaan
  • inspecteert de werking

Wiegwijs:

  • staat als organisator in voor de inrichting en de uitbouw van de preventiediensten (consultatiebureaus, prenatale steunpunten en inloopteams)
  • is verantwoordelijk voor de infrastructuur
  • verleent in de consultatiebureaus, de prenatale steunpunten en de inloopteams een kwaliteitsvolle dienstverlening aan gezinnen met jonge kinderen en kwetsbare zwangeren
  • volgt het financieel beleid, het personeelsbeleid en het kwaliteitsbeleid op
  • co√∂rdineert de vrijwilligerswerking in de preventiediensten
  • neemt een aantal inhoudelijke opdrachten op

Lokale samenwerking

Ook op lokaal niveau werken de medewerkers van Kind en Gezin en Wiegwijs vzw nauw samen.

Kind en Gezin stelt de artsen, de regioverpleegkundigen en de gezinsondersteuners ter beschikking van het consultatiebureau en de prenatale steunpunten.

Wiegwijs vzw schakelt de vrijwilligers in die meewerken in het consultatiebureau en de prenatale steunpunten en begeleidt en ondersteunt hen. Ook de medewerkers van de inloopteams worden aangesteld door het organiserend bestuur.