Historiek

test search description

Historiek

Wiegwijs is een middenveldorganisatie met een lange geschiedenis. 

De eerste raadplegingen voor jonge kinderen vinden plaats in het begin van de vorige eeuw op initiatief van dames uit de burgerij en van de vrouwenorganisaties die iets aan de situatie van de kinderen willen doen.

In 1927 ontstaat de nationale dienst Moeder- en Kinderzorg KAV (voorloper van Kind en Preventie vzw, nu Wiegwijs vzw) met als opdracht om de bestaande raadplegingen te groeperen, te begeleiden op vlak van administratie en boekhouding en hen te vertegenwoordigen in het NWK (voorloper van Kind en Gezin).

Eind 1993 stelt Kind en Gezin een strategisch plan preventieve kinderzorg op en legt daarbij de doelstellingen, inhoud en organisatie vast. Kind & Gezin beslist de organisatie van de consultatiebureaus over te laten aan organiserende besturen.

Na veel overleg beslissen vier organisaties om samen deze maatschappelijke uitdaging verder aan te gaan. Op 12 juni 1995 richten CM, Femma (toen nog de Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging), Ferm (toen nog Katholiek Vormingswerk van Landelijke vrouwen) en Markant (toen nog Christelijke Beweging voor Vrouwen uit de middengroepen) samen een nieuwe vzw op: Kind & Preventie.

De vereniging stelt zich in haar statuten tot doel om “vanuit een christelijke inspiratie een specifiek preventief zorgaanbod te organiseren voor zwangeren en voor kinderen van 0 tot 6 jaar.”

In het kader van deze missie worden er consultatiebureaus en preventieve zorgcentra voor het jonge kind opgericht en begeleid.

De stichtende vrouwenorganisaties roepen – met succes – hun leden op om zich in te zetten als vrijwilliger in de consultatiebureaus en zetten zich, samen met CM, in om van de nieuwe vzw een succes te maken.

In de loop van de jaren zijn er een aantal decreetswijzigingen in de sector die ook invloed hebben op de werking en het aanbod van Kind & Preventie en haar partners. Er ontstaan onder andere een aantal nieuwe diensten in de consultatiebureaus en de Huizen van het Kind worden opgericht.

Onder invloed van de veranderende maatschappij breidt Kind en Preventie haar rol uit en ontstaan er experimenten met inloopteams en prenatale steunpunten. Toch blijft het grootste aandeel van de werking toegespitst op de consultatiebureaus.

Tussen 2013 en 2020 stellen er zich heel wat uitdagingen op het vlak van financiën, personeelsbeleid, infrastructuur, professionalisering, rapportering, modernisering, bestuursstructuren, mogelijkheid om te wegen op het beleid in de gezondheidssector, …

De organisatie herschrijft haar missie en baseline: veerkrachtige ouders, veerkrachtige kinderen.

De vijf inloopteams krijgen een vaste regelgeving en worden een vaste pijler in de werking. Samenwerking met de Huizen van het Kind, lokale besturen en steden wordt een evidentie.

In 2017 wordt beslist om de werking van de vzw in te kantelen binnen CM. 

In 2020 verandert Kind en Preventie van naam en gaat verder als Wiegwijs.

Met de nieuwe naam wil Wiegwijs in het bijzonder uitnodigend zijn naar ouders toe. 
De juiste balans tussen wieg (kind) en wijs (ouder).
Vragen bij het ouderschap zijn normaal. 
Daarom zijn we er om ouders te informeren en te begeleiden. 
‘Wiegwijs’ straalt vertrouwen uit, ja zelfs een zachte expertise. 
Zachte maar krachtige kleuren en rechte maar ook afgeronde vormen in de letters: 
net zoals het ouderschap verloopt, toch? 
Om het logo af te maken omarmen we de naam met een wiegende beweging. 
Voortdurend heen en weer, maar tegelijk zo rustgevend.