Inloopteams

Inloopteams

In onze inloopteams kan je als (aanstaande) ouder met kinderen tot 6 jaar terecht met al jouw vragen aangaande de opvoeding.

We werken laagdrempelig, wat betekent dat iedereen welkom is in onze werkingen ongeacht zijn achtergrond of situatie.

Tijdens onze onthaalmomenten of daarbuiten kan je bij ons terecht met jouw verhaal, onze medewerkers zullen luisteren en samen met jou kijken of ze van betekenis kunnen zijn. We blijven zoeken, ook al hebben we niet direct het antwoord op jouw vraag. We volgen hierbij je eigen tempo.  

We organiseren verschillende groepsgerichte activiteiten zoals thema- en procesgroepen, spel- en ontmoetingsmomenten en uitstappen voor ouders en kinderen. Doordat onze werkingen in groep door gaan, kan je in contact treden met andere ouders. Jullie kunnen ervaringen delen en ook leren van elkaar.

Als uit jouw verhaal of vragen blijkt dat je nood hebt aan verdere ondersteuning, zullen onze medewerkers, de weg tonen naar meer gespecialiseerde dienstverlening. Is het zetten van de stap naar een andere dienst of organisatie nog te groot, dan kunnen wij jou gedurende een bepaalde periode individuele ondersteuning bieden. 

Als inloopteam willen we een stem geven aan ouders en kinderen, in het bijzonder aan de meest kwetsbaren die niet altijd gemakkelijk aansluiting vinden in onze samenleving. Vanuit de contacten met ouders en kinderen, pikken we signalen op die we mee nemen naar netwerken met andere organisaties en/of het lokale of bovenlokale beleid. We proberen zo veranderingen te weeg te brengen in de samenleving en dit in het voordeel van (kwetsbare) ouders en kinderen.

Manier van werken

  • Integraal – samen met gezinnen en diensten
  • Krachtgericht – zodat gezinnen zelf hun leven in handen kunnen nemen en keuzes kunnen maken  
  • Nabij en toegankelijk – voor ouders en diensten
  • Gebruikersparticipatie – actieve betrokkenheid en engagement van ouders  
  • Procesbegeleiding – op individueel en groepsniveau binnen de context van opvoeding 
  • De dienstverlening is gratis 

Wiegwijs werkt ook mee aan

Inloopteam ‘Blijhuis‘ in Mechelen
Inloopteam ‘De viertorre‘ in Oostende