Gent

test search description

Inloopteam Gent

Het Inloopteam Gent biedt verschillende activiteiten aan aan de gezinnen met jonge kinderen uit de Brugse Poort/Malem, Rabot en Bloemekeswijk. Onze locatie

Onthaal

In het onthaal kan je vrijblijvend terecht met al je zorgen en vragen over de opvoeding van jouw kinderen. We luisteren naar je verhaal en zoeken samen met jou naar een antwoord op je vragen.

Je kan zonder afspraak terecht op: 

 • Woensdagvoormiddag van 9u tot 12u 
 • Donderdagnamiddag van 13u30 tot 16u 

Andere momenten zijn mogelijk maar dan enkel op afspraak  

Tijdens de aanmeldperiode voor school organiseren we extra onthaalmomenten. Dit zowel in de Bevrijdingslaan als in de Bloemekenswijk en het Rabot.  

Een afspraak maken kan via: inloopteam.gent@wiegwijs.be of 09/217.02.96 

Groepsgerichte activiteiten

Mamadoe

Mamadoe is een 2-wekelijkse groep waar je kan samenkomen met andere mama’s, een moment om te ontspannen, om creatief bezig te zijn, een workshop te volgen, maar ook een moment om ervaringen te delen en om je Nederlands te oefenen… Kinderen (tot 3jaar) zijn ook welkom.

Op donderdag van 9u 30 – 11u30  

Meer info? elly.vanacker@wiegwijs.be 

Babymassage met ontmoeting

Babymassage creëert een warme band voor het leven en stimuleert de lichamelijke en emotionele ontwikkeling van je kindje. Dit moment van rust en ontspanning kan bovendien helpen om een onrustige baby te kalmeren.  Babymassage vergt weinig materiaal of speciale kennis en is eenvoudig aan te leren. Tijdens de sessie babymassage leer je jouw kindje op een veilige en juiste manier masseren en beleef je samen een ontspannen moment. 

Achteraf krijg je de kans om ervaringen uit te wisselen met andere ouders en contacten op te bouwen. 

De sessies zijn gratis en wij zorgen voor al het nodige materiaal. 

We organiseren babymassage op 2 locaties: 

 • In de Brugse Poort, Bevrijdingslaan 88   9000 Gent  
 • In de Bloemekswijk, Fr. Ferrerlaan 275  9000 Gent 

Meer info bij Elly: elly.vanacker@wiegwijs.be 

Andere activiteiten

Mamuti

Elke week organiseren we spel – en ontmoetingsmomenten voor ouders, grootouders (of andere vertrouwenspersonen) met hun kinderen tussen 0 en 3 jaar. Mamuti kan helpen als voorbereiding op crèche of schoolervaring.  

Het is een gezellig moment waar je kindje nieuw speelgoed kan ontdekken, kan exploreren, een nieuwe omgeving kan leren kennen, maar ook andere kinderen kan ontmoeten. Als ouder kan je samen spelen met je kindje, andere ouders ontmoeten en ervaringen uitwisselen. 

We organiseren Mamuti op 3 locaties:   

 • Op dinsdag van 9u 30 tot 11u30 in de Brugse Poort, Bevrijdingslaan 88   9000 Gent  
 • Op dinsdag van 9u30 tot 11u30 in het Rabot, Buurtcentrum, Jozef II-straat 104, 9000 Gent

Uitstappen

Door het organiseren van verschillende (culturele) uitstappen laten we jonge gezinnen proeven van het lokale betaalbare vrijetijds aanbod en laten we hen kennismaken met lokale parken en speeltuinen, theater, musea, …  

Jaarlijks organiseren we ook een grote uitstap naar vb de zee of dierentuin om met samen met verschillende gezinnen een zeer leuke en ontspannen dag te beleven.  

Individuele ondersteuning

Soms vind je als ouder niet direct aansluiting bij bepaalde dienst- of hulpverlening. Heb je een vertrouwensrelatie met een van onze medewerkers, dan kunnen zij je in deze omstandigheden individuele ondersteuning bieden. Zij zullen samen met jou kijken naar de redenen waarom je geen aansluiting vindt en naar mogelijke oplossingen met jou en/of met de betreffende dienst of organisatie zoeken.  

Netwerking

Huis van het kind: Het inloopteam Gent – Bevrijdingslaan engageert zich samen met heel wat sociale organisaties die specifiek rond jonge kinderen werken in het brede Gentse samenwerkingsverband van huis van het kind. Binnen dit samenwerkingsverband zorgen wij dat ouders een plek krijgen waar ze hun verhaal kwijt kunnen. 

Dit vertaalt zich al concreet in de samenwerking binnen het huis van het kind Bloemekenswijk. Daarnaast ook vanaf december 2020 ook in de coördinatie en uitbouw van de wijkgerichte samenwerking huis van het kind Rabot. 

Samen met de 3 andere inloopteams in Gent stappen we ook mee in het ‘buddy bij de wieg XL-project’, getrokken door ‘De Sloep’.  

Het inloopteam engageert zich binnen de wijken Brugse Poort-Malen, Rabot en Bloemekenswijk waar we werkzaam zijn om samen met de andere organisaties van deze wijken na te denken hoe we de gezinnen kunnen ondersteunen. We engageren ons om ook de stem van onze gezinnen te laten horen door zaken te signaleren. We denken mee over hoe we de wijken waar we actief zijn mee vorm kunnen geven.   

Je kan ons altijd contacteren om onze wijkgerichte werking na te vragen: 

Algemeen: inloopteam.gent@wiegwijs.be  

Brugse Poort- Rooigem- Malem – Alsberghe van Oost:  caroline.temmerman@wiegwijs.be 

Rabot – Blaisantvest: caroline.temmerman@wiegwijs.be 

Bloemekenswijk: elly.vanacker@wiegwijs.be 

Op deze manier proberen we er ook achter de schermen te zijn voor de ouders en kinderen.   

Projecten

KOALA 

De Brugse Poort gaat voor KOALA en wij doen mee!  

KOALA staat voor Kind- en Ouder Activiteiten voor Lokale Armoedebestrijding. KOALA investeert in bijkomende plaatsen kinderopvang voor baby’s en peuters die opgroeien in kansarmoede én een ondersteunend aanbod voor kansarme gezinnen.  

KOALA wil ouders en kinderen samenbrengen binnen een geïntegreerd aanbod van ontmoeting, themagerichte groepsactiviteiten, taalstimulering en kinderopvang.   

De focus ligt op gezinnen in maatschappelijke kwetsbare situaties, met als doelstelling op lokaal niveau een kwaliteitsvol, laagdrempelig, structureel aanbod te creëren, zodat de maatschappelijke participatie van aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar wordt verhoogd.   

Dit 10-jarig participatief project is een samenwerking tussen het Inloopteam, kinderdagverblijf het Kriebelhuis, De Palmboom, Villa Boempatat vzw, onthaalouders van I-mens en Huis van het Kind Gent.   

Meer informatie over dit project bij Cassidy en Uriëlle:  
cassidy.mestdagh@wiegwijs.be 

urielle.vandeneerenbeemt@wiegwijs.be

Wijkgerichte werking Huis van het Kind – Rabot 

In de wijk RABOT-BLAISANTVEST nemen we sinds december 2020 de coördinatie op voor de wijkgerichte werking van het Huis van het Kind – Rabot. Dit betekent dat we samen met Huis van het Kind Gent en het buurtwerk en de partners van de werkgroep Jeugd Rabot een extra aanbod organiseren in het Rabot met als uitvalsbasis het buurtcentrum in de Jozelf II – straat. We zetten in op ontmoeting en verbinding voor ouders van alle achtergronden. Dit doen we onder andere door wijkgerichte spel- en ontmoetingsmomenten op dinsdagochtend en specifieke activiteiten of aanbod.  

Wil je meer informatie over dit project of wil je iets betekenen voor kinderen of jongeren in de wijk Rabot-Blaisantvest, kan je terecht bij Caroline:  
caroline.temmerman@wiegwijs.be – 0473/90.02.19 

Centering Pregnancy – Group Care 1000 

CenteringZwangerschap (CenteringPregnancy) is een programma dat de medische controles combineert met alle informatie rondom zwangerschap, bevalling en babytijd. Daarnaast kun je al je vragen stellen en ervaringen delen met vrouwen die rond dezelfde periode zijn uitgerekend. 

 • Verloskundige zorg in een groep met zwangeren die rond dezelfde tijd zijn uitgerekend 
 • 17 uur méér zorg dan bij individuele verloskundige zorg 
 • Meer onderwerpen en thema’s bespreken en er dieper op ingaan 
 • Ervaringen delen en van elkaar leren 
 • Individueel contact met de verloskundige voor uitwendig onderzoek 
 • 8 bijeenkomsten van 2 uur i.p.v. controles van 15 minuten, en een bijeenkomst na de bevalling 
 • Andere (toekomstige) ouders leren kennen.  
 • Al tijdens de zwangerschap een netwerk opbouwen dat ook na de bevalling steun en hulp kan bieden.  
 • Actieve betrokkenheid bij de zorg 
 • Elkaar steunen en kennis uitwisselen 
 • Vaste dag en tijdstip 
 • Beter contact met de verloskundige 

Vanuit dit principe werkt de VUB aan een onderzoek om deze voor Vlaanderen relatief nieuwe manier van werken te implementeren in Belgische settings. BrugsePoort – Rooigem, Rabot en Bloemekenswijk werden gekozen voor de Gentse pilootsetting. Samen met de vroedvrouwen van De Bron, De Kraamkaravaan, de WGC’s van de 3 wijken en K&G staan we voor kwalitatieve zorg voor alle (toekomstige) moeders.  

Wil je meer informatie of heb je interesse om aan te sluiten bij een groep? Contacteer Caroline: caroline.temmerman@wiegwijs.be 0473/90.02.19 

Kleuterparticipatie 

Het is cruciaal dat ouders vertrouwen hebben in de school waar ze hun kind naar toe sturen. Het is ook cruciaal dat ouders de kans hebben om bewust te kiezen voor een school. Daarvoor is kennis van het schoolsysteem, van de scholen in de buurt, van de verschillende onderwijsmethodes,… heel erg belangrijk. Vanuit een samenwerking met Stad Gent zetten we extra in op kwetsbare ouders om te zorgen dat ook zij mee zijn. We zorgen dat ze zich kunnen aanmelden in het aanmeldsysteem, dat ze geïnformeerde keuzes kunnen maken, dat ze vertrouwen krijgen in het onderwijssysteem.  

Deze visie wordt ook heel sterk ondersteund vanuit de stad Gent.  

Meer informatie kan je bekomen bij: 

Piia.parkkonen@wiegwijs.be  

inloopteam.gent@wiegwijs.be 

09/217.02.96 

Locatie
Bevrijdingslaan 88
9000 Gent

Contact
Tel. 09 217 02 96
Inloopteam.gent@kindenpreventie.be