Missie

test search description

Missie

Samen met onze vrijwilligers, medewerkers en partners willen we waarmaken waar we voor staan:  

Veerkrachtige ouders, veerkrachtige kinderen

Dit doen we door preventieve gezinsondersteuning te geven aan ouders van jonge kinderen op het vlak van gezondheid, zorg en opvoeding. Samen met vrijwilligers en partners zorgen we voor een toegankelijke en betrokken aanpak. Wiegwijs vzw is door Kind en Gezin erkend als organisator van consultatiebureaus en inloopteams en werkt ook samen met lokale besturen. 

In Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseert Wiegwijs vzw 215 consultatiebureaus. Onze vrijwilligers zorgen voor een warm onthaal van de gezinnen en staan in voor het meten en het wegen van de kindjes. Kind en Gezin zorgt ervoor dat er steeds een arts en verpleegkundige aanwezig is. Zij volgen de ontwikkeling en gezondheid van de kinderen op en dienen de vaccinaties toe. 

Wiegwijs vzw biedt naast de consultatiebureaus een inloopteamwerking aan in Menen, Ronse, Gent, Brussel en Antwerpen. Een inloopteamwerking begeleidt kwetsbare gezinnen in hun ouderschap via een onthaalfunctie, groepswerkingen en individuele ondersteuning. Verder is er materiële ondersteuning zoals een ruilboetiek, pamperbank en uitleendienst. Daarnaast organiseren we spel en ontmoeting.